Ths. BS Hà Thị Vân Anh

Khoa tim mạch Bệnh viện lão khoa Trung ương
Hà Thị Vân Anh

Khoa tim mạch Bệnh viện lão khoa Trung ương 

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ THAM GIA 

CHỦ ĐỀ THÁNG 8 SỐ 2: HUYẾT ÁP THẤP HIỂU ĐÚNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ ĐÚNG

(http://www.tuvansuckhoe24h.com.vn/tu-van-giao-su/86/chu-de-thang-8-so-2-huyet-ap-thap-hieu-dung-de-dieu-tri-dung)


Lê Thị Hà Phương MKT1
Cập nhật lúc 11:57 / 07.08.2014

Các chủ đề đã tham gia

Các chuyên gia khác

Số lượng người truy cập

12139087