TTND.PGS.TS.BSCC Trần Văn Cường

Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Tâm thần học VN, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
Trần Văn Cường

TTND.PGS.TS.BSCC Trần Văn Cường - Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt  Nam, Chủ tịch Hội Tâm thần học VN, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cập nhật lúc 13:18 / 12.10.2020

Các chủ đề đã tham gia

Các chuyên gia khác

Số lượng người truy cập

11858387