• Chào bác sĩ, em có lỡ ăn đồ ăn có sợi thun dây thun rơi vào khi nấu xong thì có bị làm sao không ạ

  • Chào bác sĩ, em có lỡ ăn đồ ăn có sợi thun dây thun rơi vào khi nấu xong thì có bị làm sao không ạ

  • Chào bác sĩ, em lỡ ăn đồ ăn có rơi sợi dây thun vào khi nấu thì có bị làm sao không ạ

Danh sách chuyên gia

Số lượng người truy cập

12025685